Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

EDU alumn

är ett nätverk för före detta studenter och för studenter under sin sista termin vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Kontakt

EDU alumn är ett nätverk för före detta studenter och för studenter under sin sista termin vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

EDU alumn är en mötesplats för kommunikation om förskola, skola, utbildning och lärande i vilken ny forskning och yrkeskunnande länkas samman. Verksamhetens målsättning är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan utbildning vid EDU och pedagogisk verksamhet i förskola, skola och utbildning.

EDU alumn ger förskollärare, lärare och andra som arbetar i pedagogisk verksamhet möjlighet att kontinuerligt ta del av forskning och samtidigt vara en tillgång för en förskollärar- och lärarutbildning i utveckling.

Aktiviteter

På nätverkets hemsida finns information om aktiviteter (föreläsningar, webbinarium, konferenser och workshops) som arrangeras av EDU alumn. Aktiviteter som Alumndagen, årets alumn, aktuella publikationer som ges ut av forskare vid EDU och övrig alumnverksamhet vid Uppsala universitet annonseras via hemsidan.

Som medlem i EDU alumn är du också medlem i nätverkets Facebookgrupp. I Facebookgruppen finns diskussioner, nyheter och tips om aktuella konferenser och aktiviteter. EDU alumner kan också informera om evenemang som arrangeras av andra än EDU alumn. Varje månad väcker vi månadens fråga som du är välkommen att diskutera med andra medlemmar.

Vill du bli medlem?

Om du är verksam inom förskola, skola, utbildning och andra pedagogiska verksamheter är du välkommen att söka medlemskap i EDU alumn. Vi samlar lärare, sista terminsstudenter, pedagoger, utbildningssociologer och forskare i nätverket.

Registrera dig i nätverket

EDU alumn är en del av Uppsala universitets alumnnätverk. Information om bl a hantering av personuppgifter och villkor hittar du via denna länk: Uppsala universitets alumnnätverk

Är du redan medlem?

Logga in!