Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kontakt

EDU alumn består av en styrgrupp med lika antal lärare vid EDU som alumner. Om du har frågor om EDU alumn kan du kontakta styrgruppen.

Kontaktperson
Linn Areskoug

E-post till verksamheten
alumn@edu.uu.se