Om Fortbildningsavdelningen

Vi arbetar för att internationalisering ska bli en konkret verklighet i skolan.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, är ett kunskaps- och resurscentrum för skolan, främst med inriktning mot internationalisering, kultur och språkdidaktik.

Sedan 1964 har vi ett rikstäckande uppdrag från riksdagen att fortbilda skolpersonal med fokus på internationalisering. Vi anordnar därför kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.

Fortbildningsavdelningen ger även ett antal poänggivande högskolekurser. Vår strävan är att erbjuda fortbildning av hög kvalitet där forskning kopplas samman med beprövad erfarenhet från vardagen i skolan. Vår största målgrupp är språklärare – engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska och modersmål.

Fortbildningsavdelningen är sedan 2018 en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Som en del av universitetet lyder avdelningen under högskolelagen och delar universitetets verksamhetsmål om forskning, utbildning och samverkan med samhället. Inom avdelningen finns flera disputerade forskare som tillhör forskningsmiljöer såväl inom Uppsala universitet som med andra lärosäten. Tack vare ett stort internationellt nätverk är vi uppdaterade om aktuella händelser och samhällsutvecklingen i målspråkländerna.

För den som vill veta mer om avdelningens verksamhet och histora rekommenderar vi  Öppna dörrar – femtio år av internationell fortbildning, en jubileumsantologi med historik samt ett 20-tal olika texter med personliga perspektiv på avdelningens verksamhet. Antologin kan beställas kostnadsfritt genom att kontakta oss.