Pubikationer

Här presenteras ett urval av forskargruppen senaste publikationer.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet – nyanlända ungdomars beskrivningar av migrationsprocessen från Irak till Sverige och Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik., s. 190-, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet - nyanlända ungdomars beskrivning av migrationsprocessen från Irak till Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden, s. 78-93, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Carola Christina Eneroth

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Helena Larsdotter Westerlund

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Evelina Wilhelmina Fahnehjelm

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Alma Fredrika Mathilda Detthow

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Gustafson, Katarina; Melander, Helen

  Berättelser om måltider i en mobil förskola

  Ingår i Berättelser, s. 19-35, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  On the Changing Perceptions of Women’s Role in the Nation’s Defence during the Age of Total War: The Introduction of Defence Service Training for Girls in Sweden during World War II

  2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Introduktionen av flickors värntjänstutbildning under andra världskriget: En studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär i det totala krigets tidsålder

  Ingår i Gender, History, Futures, s. 199-207, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  'Yay, a downhill!': Mobile preschool children's collective mobility practices and 'doing' space in walks in line

  Ingår i Journal of Pedagogy, s. 87-107, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Hyddans son i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska allmänna skolorna under 1800-talets första hälft

  Ingår i Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 133-144, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  "Doing family" at the soccer field: Creating Time and Space for Outdoor Play and Organized Leisure

  Ingår i Report / National Council on Family Relations, s. F4 F4-F5 F5, 2018.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  The Child as a Voucher?: The Marketization of the Swedish Preschools

  2018.

 • Sharif, Hassan

  Jag kan mycket, men inte på svenska”: Nyanlända gymnasieelevers språkliga tillgångar i relation till det svenska språket

  2018.

 • van der Burgt, Danielle; Gustafson, Katarina; Balldin, Jutta; Harju, Anne et al.

  Young children’s participation and citizenship in public space – mobile preschool children’s mobility and spatial appropriation

  2017.

 • Gustafson, Katarina; van der Burgt, Danielle

  A citywide classroom? Children’s learning and mobility in mobile preschools

  2017.

 • Larsson, Esbjörn; Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag; Ahlbäck, Anders et al.

  Värnpliktsreformer i Norden: Genusperspektiv på medborgaren i vapen

  2017.

 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensén, Carl Johan

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 612 612-615 615, 2017.

 • Larsson, Esbjörn

  Upplands hemvärn: Från frivilligkår till deltidsförband

  Ingår i Upplands regemente 400 år, s. 152-176, 2017.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Staging social aggression: Affective stances and moral character work in girls' gossip telling

  Ingår i Research on children and social interaction, s. 77-104, 2017.

 • Eva Nezeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2017-06-02 kl 13:15

  Sharif, Hassan

  ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Enhetsskoletanken som försvann: En studie av radikala och reformistiska tankar kring skolväsendets utveckling under 1800-talet

  Ingår i Utbildningens revolutioner, s. 19-44, 2017.

  Open access
 • Berg, Anne; Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Att studera omvälvande förändringar: Revolutioner, paradigmskiften och epistemiska brott i studiet av utbildning

  Ingår i Utbildningens revolutioner, s. 13-18, 2017.

  Open access
 • Klang, Nina; Gustafson, Katarina; Möllås, Gunvie; Nilholm, Claes et al.

  Enacting the role of special needs educator: six Swedish case studies

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 391-405, 2017.

 • Svahn, Johanna

  "Jag har bara ADHD å så": Identitetskonstruktion och normalisering i resursskoleelevers berättelser

  Ingår i Fortelling og forskning, s. 125-142, 2017.