Senaste publikationer

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

  Ingår i Nordicom Review, s. 23-42, 2019.

  Open access
 • Bråting, Kajsa; Pejlare, Johanna

  The role of Swedish school algebra in a historical perspective

  Ingår i NERA 2019 Education in a globalized world, s. 279-280, 2019.

  Open access
 • Günther-Hanssen, Anna

  Preschool Emergent Science, Gendering Processes and Potential Extended Becomings

  2019.

 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars; Hemmi, Kirsti

  Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, s. 27-49, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 151-177, 2019.

 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Dewey and mathematical practice: revisiting the distinction between procedural and conceptual knowledge

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, 2019.

  Open access
 • Almqvist, Jonas; Orpwood, Graham; Lundqvist, Eva; Lidar, Malena et al.

  Analysing validity: The case of Swedish national tests in year 6 science

  2019.

 • Lidar, Malena

  Undervisningstraditioner i naturvetenskaplig undervisning i relation till utbildningsreformer i NO i årskurs 6

  Ingår i NorDiNa, 2019.

 • Dyrvold, Anneli; Bråting, Kajsa

  Exploring teaching traditions in mathematics

  Ingår i NERA 2019 Education in a globalized world, 6 - 8 March, 2019, Uppsala, Sweden, Abstact book 2019-03-06, s. 269-270, 2019.

  Open access
 • Westlund, Elin

  Visualizing Norms of Science in Early School Years Visual Aesthetics and Content Formation in Students' Multimodal Compositions

  Ingår i Multimodality and Aesthetics, s. 170-193, 2019.

 • Norén, Niklas

  Höll ja på å säga

  Ingår i Sånt vi bara gör, s. 246-247, 2019.

 • Bergvall, Ida; Persson, Tomas

  The Information Density of School Mathematics

  2019.

  Open access
 • Almqvist, Jonas; Orpwood, Graham; Lundqvist, Eva; Lidar, Malena et al.

  Analysing validity: The case of Swedish national tests in year 6 science

  2019.

  Open access
 • Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Considering the past and present of Romani in Sweden: Secondary school pupils' thinking and caring about the history of the Romani in national tests

  Ingår i Education Inquiry, s. 1-24, 2019.

 • Nygren, Thomas

  Fakta, fejk och fiktion: Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

  Natur och kultur, 2019.

 • Günther-Hanssen, Anna; Danielsson, Anna; Anderssson, Kristina

  How does Gendering Matter in Preschool Science: Emergent Science, ‘Neutral’ Environments and Gendering Processes in Preschool

  Ingår i Gender and Education, 2019.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Lundqvist, Eva et al.

  Aesthetic judgments and meaning-making during cooking in Home and Consumer Studies

  Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter, s. 30-57, 2019.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Lundqvist, Eva et al.

  Students’ meaning-making during formalized cooking in Swedish home- and consumer studies

  2019.

 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Ingår i Researching the History of Mathematics Education, s. 189-216, 2018.

 • Engblom, Charlotte; Fallberg, Karin; Svedberg, Lotta; Nilsson Mihalaki, Anna et al.

  Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt: Rapport från en forskningscirkel

  2018.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Intertextual content analysis: An approach for analysing text-related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled

  Ingår i International Journal of Research & Method in Education, s. 142 142-155 155, 2018.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Lundqvist, Eva; Mattsson Sydner, Ylva et al.

  Literacy till lunch: Elevers meningsskapande under formaliserad matlagning i hem- och konsumentkunskap

  Ingår i Nationell ämnesdidaktisk konferens, 2018.

 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Ingår i Education Inquiry, 2018.

  Open access
 • Standish, Katerina; Nygren, Thomas

  Looking for peace in the Swedish National Curricula

  Ingår i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  Nyhetsvärderaren: Forskarfredags massexperiment 2017: Slutrapport

  2018.

  Open access
 • Ryder, Jim; Lidar, Malena; Lundqvist, Eva; Östman, Leif et al.

  Expressions of agency within complex policy structures: Science teachers’ experiences of education policy reforms in Sweden

  Ingår i International Journal of Science Education, s. 538-563, 2018.

 • Danielsson, Anna; Berge, Maria; Lidar, Malena

  Knowledge and power in the technology classroom:: a framework for studying teachers and students in action

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 163-184, 2018.

  Open access
 • Lundqvist, Eva; Sund, Per

  Selective traditions in group discussions: Teachers’ views about good science and the possible obstacles when encountering a new topic

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 353-370, 2018.

 • Nygren, Thomas

  Digital källkritik i nyhetsflöden och undervisning

  Ingår i Medie-och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern, s. 63-67, 2018.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia; Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa et al.

  Four classrooms – four approaches to reading: Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve

  Ingår i L1-Educational Studies in Language and Literature, s. 1-29, 2018.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Mixed Digital Messages: The ability to determine news credibility among Swedish teenagers

  Ingår i PROCEEDINGS OF THE15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITION AND EXPLORATORY LEARNING IN THE DIGITAL AGE (CELDA 2018), s. 375-378, 2018.

  Open access
 • Lidar, Malena; Karlberg, Martin; Almqvist, Jonas; Östman, Leif et al.

  Teaching Traditions in Science Teachers’ Practices and the Introduction of National Testing

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 754-768, 2018.

  Open access
 • Palm Kaplan, Kristina

  Discourses in school algebra: the textbooks' different views on algebra and the positioning of students

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, s. 47-65, 2018.

 • Nygren, Thomas; Johnsrud, Brian

  What Would Martin Luther King Jr. Say?: Teaching the Historical and Practical Past to Promote Human Rights in Education

  Ingår i Journal of Human Rights Practice, s. 287-306, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Från källtext till elevtext: Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, s. 98-120, 2018.

  Open access
 • Nordlund, Anna

  Selma Lagerlöf -: Sveriges modernaste kvinna

  Bokförlaget Max ström, 2018.

 • Larsson, Johanna; Airey, John; Danielsson, Anna; Lundqvist, Eva et al.

  A Fragmented Training Environment: Discourse Models in the Talk of Physics Teacher Educators

  Ingår i Research in science education, 2018.

  Open access
 • Nordlund, Anna

  ”Роман ’Отлученный’ и голос женщины”[”Bannlyst och den kvinnliga rösten”]

  Ingår i СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА: Этика, религия, эстетика в творчестве Сельмы Лагерлёф[Konstnärskapets hemligheter. Etik, religion, estetik i Selma Lagerlöfs författarskap], s. 47-61, 2018.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  The News Evaluator: Evidence-based innovations to promote digital civic literacy

  Ingår i Youth and News in a Digital Media Environment, s. 19-28, 2018.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Olika ämnen - olika läs- och skrivarter

  Ingår i Lisetten, s. 38 38-40 40, 2018.

 • Hallesson, Yvonne

  Skriftkompetenser för lärande på gymnasiets El- och energiprogram: En etnografisk fallstudie om skriftbruk

  2018.

 • Hallesson, Yvonne

  Två dagar i en klass: En fallstudie om gymnasieelevers textvärldar

  2018.

 • Nordlund, Anna; Forssberg, Anna; Stenberg, Lisbeth

  Evangelium enligt Selma. : Lagerlöfstudier 2018

  2018.

 • Günther-Hanssen, Anna; Danielsson, Anna; Anderssson, Kristina

  Emergent Science, ’Neutral’ Environments and Gendering Processes in Preschool

  2018.

 • Lidar, Malena; Berge, Maria; Danielsson, Anna

  Methodological considerations in the analysis of the co-production of knowledge and power in secondary school physics classrooms

  2018.

 • Bråting, Kajsa; Hemmi, Kirsti; Madej, Lars

  Teoretiska och praktiska perspektiv på generaliserad aritmetik

  Ingår i Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF11: the eleventh research seminar of the Swedish Society for Research of Mathematics Education, s. 27-36, 2018.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Språkliga resurser och språkande i olika skolämnen

  Ingår i Att bli lärare, s. 173-177, 2018.

 • Lidar, Malena

  Betyg och nationella prov i skolår 6 – hur påverkas undervisningen i NO?

  Ingår i Resultatdialog 2018, s. 63-65, 2018.

 • Bergvall, Ida; Persson, Tomas

  The Subject Language Use In Year 8 TIMSS-Test Questions : A Comparison Of Language Uses In Science And Mathematics

  Ingår i Network Sessions as ECER 2018, 2018.

  Open access
 • Günther-Hanssen, Anna

  Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek: Emergent Science and gendered Bodies in Preschool Outdoor play

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 8-30, 2018.