Senaste disputationer

 • sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-10-05 kl 10:15

  Gejard, Gabriella

  Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

  Open access
 • Sal X, Biskopsgatan 3, 753 10, Uppsala 2018-06-08 kl 13:00

  Larsson, Germund

  Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2018-05-25 kl 13:15

  Dalberg, Tobias

  Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

  Open access
 • Humanistiska teatern, Thunbergsv. 3H, Uppsala 2018-02-02 kl 13:15

  Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2017-12-15 kl 13:15

  Levander, Sara

  Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  Open access
 • Eva Nezeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2017-06-02 kl 13:15

  Sharif, Hassan

  ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Open access
 • Eva Netzelius, 10:K102, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-12-02 kl 13:15

  Lundmark, Sofia

  Designing for Online Youth Counselling: Empowerment through Design and Participation

  Open access
 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2016-10-07 kl 14:15

  Bernhardsson, Peter

  I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Open access
 • Eva Netzelius, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2016-09-09 kl 13:15

  Håkansson, Michael

  Politisk tendens, politiskt ögonblick och kreativitet: Studier av miljö- och hållbarhetsundervisning

  Open access
 • Bertil Hammer, 24:K104, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-06-09 kl 13:15

  Kontio, Janne

  Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work

  Open access
 • Bertil Hammersalen, 24:K104,, von Kraemers allé 1, Uppsala 2016-06-03 kl 13:15

  Bergvall, Ida

  Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: – en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2016-05-20 kl 13:15

  Persson, Tomas

  De naturvetenskapliga ämnesspråken: De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

  Open access
 • Eva Netzeliussalen, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-05-13 kl 13:15

  Ståhl, Marie

  Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter

  Open access
 • Betty Pettersson (14:031), Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2016-03-18 kl 10:15

  Michaëlsson, Madeleine

  Privata bidrag till folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2015-12-11 kl 13:15

  Forsberg, Håkan

  Kampen om eleverna: Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011

  Open access
 • Eva Netzelius, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2015-06-12 kl 13:00

  Lindqvist Bergander, Anna

  Att göra literacy online och offline: Digitala medier i barns kamratkulturer

  Open access
 • Eva Netzeliussalen, Campus Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2015-02-06 kl 10:15

  Melldahl, Andreas

  Utbildningens värde: Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet

  Open access
 • Sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2014-12-15 kl 13:15

  Gunvik-Grönbladh, Ingegerd

  Att bli bemött och att bemöta: En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

  Open access
 • Gunnar Johanssons sal, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2014-11-07 kl 13:15

  Gejard, Gabriella

  "Jag kan göra matte å minus å plus": Förskolebarns och pedagogers deltagande i matematiska aktiviteter

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2014-10-24 kl 10:15

  Backman Prytz, Sara

  Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930

  Open access
 • Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2014-09-26 kl 13:15

  Torbjörnsson, Tomas

  Solidaritet och utbildning för hållbar utveckling: En studie av förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande i den svenska gymnasieskolan

  Open access
 • Bertil Hammersalen, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2014-09-19 kl 13:00

  Bengtsson, Stefan L.

  Beyond Education and Society: On the Political Life of Education for Sustainable Development

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé, Uppsala 2014-05-23 kl 13:15

  Bertilsson, Emil

  Skollärare: Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009

  Open access
 • Eva Netzelius, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2014-04-11 kl 13:15

  Andersson, Joacim

  Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer: en undersökning av lärande av kroppstekniker

  Open access
 • Zootissalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18 D, 752 36 Uppsala, Uppsala 2014-04-10 kl 13:00

  Svärd, Ola

  Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning?: exemplet högskoleingenjörsutbildning

  Open access
 • Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Uppsala 2014-03-28 kl 13:15

  Risberg, Jonas

  Kunskap i interaktion på en nyhetsredaktion: Om kollegiala möten i den redaktionella vardagen

  Open access
 • Eva Netzelius, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2014-03-27 kl 13:15

  Rudsberg, Karin

  Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling

  Open access
 • Gunnar Johansson 14:K120, Blåsenhus, Uppsala 2014-02-26 kl 10:15

  Hedefalk, Maria

  Förskola för hållbar utveckling: Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Open access
 • Bertil Hammer, Blåsenhus, Uppsala 2014-02-21 kl 13:00

  Hansson, Petra

  Text, Place and Mobility: Investigations of Outdoor Education, Ecocriticism and Environmental Meaning Making

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus, Von Kraemers allé 1, Uppsala 2013-12-19 kl 13:15

  Granberg, Magnus

  Kognitivt stöd för lärande i arbetet: En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

  Open access
 • Bertil Hammer, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2013-12-06 kl 10:15

  Hallsén, Stina

  Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring

  Open access
 • Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2013-05-24 kl 13:15

  Halskov, Gerd Anne

  Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

  Open access
 • Universitetshuset, sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala 2012-11-30 kl 13:15

  Sandberg, Gunilla

  På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande

  Open access
 • Eva Netzenius, Von Kraemers Allé 1, Uppsala 2012-04-20 kl 13:00

  Velasquez, Adriana

  AD/HD i skolans praktik: En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

  Open access
 • Sal IV i Universitetshuset, Uppsala 2012-03-30 kl 13:15

  Svahn, Johanna

  The Everyday Practice of School Bullying: Children's participation in peer group activities and school-based anti-bullying initiatives

  Open access
 • Universitetshuset sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala 2012-03-02 kl 13:15

  Engström, Lizbeth

  Kliniken flyttar hem: Sjuksköterskans institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Open access
 • Universitetshuset, sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2011-12-02 kl 10:15

  Grannäs, Jan

  Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola

 • Universitetshuset sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2011-04-15 kl 13:15

  Brantefors, Lotta

  Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

  Open access
 • Lärosal IX, Universitetshuset, Uppsala 2011-01-21 kl 13:15

  Karlberg, Martin

  Skol-Komet: Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet

  Open access
 • sal IV, Universitetshuset, Uppsala 2010-12-20 kl 13:00

  Jonsson, Olof Gustaf

  Bilden och texten: En studie av ljusets och seendets pedagogik

 • Pedagogikum, Sydney Alrutz-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2010-09-10 kl 13:00

  Persson, Ing-Marie

  Krislärande – konfliktfylld anpassning: Pedagogik för samverkan inför samhällskriser

  Open access
 • Blåsenhus, sal 14:K120, von Kraemers allé 1, Uppsala 2010-05-21 kl 10:15

  Stenhag, Staffan

  Betyget i matematik: Vad ger grundskolans matematikbetyg för information?

  Open access
 • Gunnar Johansson-salen, Blåsenhus (14:K120), von Kraemers allé 1, Uppsala 2010-05-07 kl 13:15

  Lidar, Malena

  Erfarenhet och sociokulturella resurser: Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning

  Open access
 • Ihresalen, Hus 21, Humanistiskt centrum, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2009-06-05 kl 11:15

  Melander, Helen

  Trajectories of Learning: Embodied Interaction in Change

  Open access
 • Universitetshuset sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2009-05-27 kl 10:15

  Edling, Silvia

  Ruptured narratives: An analysis of the contradictions within young people's responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context

 • Sal X, Universitetshuset, Uppsala 2009-05-15 kl 10:15

  Lidegran, Ida

  Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas

  Open access
 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2009-04-28 kl 10:00

  Skott, Pia

  Läroplan i rörelse: Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

  Open access
 • Universitetshuset, sal IX, Uppsala 2009-04-24 kl 13:15

  Hartman, Thérèse

  Problem eller tillgång? En studie om social och etnisk mångfald i högskolan

  Open access
 • Geijersalen, Hus 6, Humanistiskt centrum, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2009-03-27 kl 10:15

  Lundqvist, Eva

  Undervisningssätt, lärande och socialisation: Analyser av lärares riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning

  Open access
 • X, Universitetshuset, Uppsala 2008-12-15 kl 13:15

  Lundin, Sverker

  Skolans matematik: En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling

  Open access