Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Forskningsprojekt


Pågående projekt

Skolmatematikens utveckling och reformer av det svenska skolsystemet under 1900-talet. En komparativ historisk studie av förändringar av innehåll, metoder och institutionella förutsättningar
Deltagare: Johan Prytz
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2012-2017
Mer information »

Segregation och integration: Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850
Deltagare: Esbjörn Larsson (projektet leds av Åsa Karlsson Sjögren, Umeå universitet)
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2014-2017
Mer information »

Vem har styr skolan? Kommunen skolan och staten under 60 år av svenska skolreformer i en förändering värld
Deltagare: Johanna Ringarp (projektet leds av Henrik Román, forskningsgruppen STEP, Uppsala universitet)
Finansiär: Swedish Research Council
Pågår: 2014-2016
Mer information »

Universella värderingar kontra historiskt tänkande: En studie av undervisning för mänskliga rättigheter i Sverige och USA, 2014-2017
Deltagare: Thomas Nygren
Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Pågår: 2014-2017
Mer information »
 

Tidigare projekt

Folkskolans finansiering: De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842-1936
Deltagare: Johannes Westberg, Madeleine Michaëlsson, Magnus Svensson, Germund Larsson (2010-2011), Esbjörn Larsson (2010)
Finansiär: Swedish Research Council, Handelsbanken research council
Pågår: 2009-2016
Mer information »

Utrikespolitik och internationalisering av svensk högre utbildning. Svenska Institutet och det akademiska utbytet 1945-2010
Deltagare: Andreas Åkerlund
Finansiär: Vetenskapsrådet UVK
Pågår 2011-2016
Mer information »

Demokratens födelse: demokratisk fostran i svensk folkbildning 1830–1940
Deltagare: Samuel Edquist, Anne Berg, Sara Backman Prytz (2015)
Finansiär: Vetenskapsrådet (Utbildningsvetenskapliga kommittén)
Pågår: 2012–2015

Kunskapsmätningarnas dilemma: Internationella kunskapsmätningars påverkan på utbildningspolitiken i Sverige och Tyskland 2000-2011
Deltagare: Johanna Ringarp
Finansiär: Swedish Research Council
Pågår: 2012-2015

Mellan disciplinering och självverksamhet: skillnader i växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser i Sverige, ca 1820-1870
Deltagare: Esbjörn Larsson
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Pågår: 2009-2015
Mer information »

Digitalisering av 1800-talets pedagogiska tidskrifter – en pilotstudie
Deltagare: Johannes Westberg, Peter Berhardsson, Germund Larsson
Finansiär: Helge Ax:son Johnssons stiftelse
Pågår: 2011-2012

Folkbildningens finansiering 1872–1991: ekonomisk styrning, normer och praxis i spänningsfältet mellan offentlig och frivillig sektor
Deltagare: Samuel Edquist, Anne Berg
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse
Pågår: 2011–2014

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Deltagare: Donald Broady (forskningsledare), Esbjörn Larsson (koordinator 2005-08), Johannes Westberg (koordinator 2008-11). Doktorander: Andreas Åkerlund, Stefan Rimm, Elin Gardeström, Thomas Neidenmark
Pågår: 2005-2011
Finansiär: Swedish Research Council
Mer information »