Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Medlemmar i Uppsala Studies of History and Education (SHED)

Vetenskapligt råd

SHED:s arbete leds av ett vetenskapligt råd bestående av tillsvidareanställda lektorer och forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Linn Areskoug, FD i litteraturvetenskap och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska.
Forskningsområden: litteraturdidaktik, kritisk litteracitet, barn- och ungdomslitteratur, svensk litteratur kring 1900, fiktionsanvändning i utbildningssyfte. Areskoug är även ledare för forskningsnoden Identity matters: power, knowledge and place.

Anne Berg, FD i historia och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: modern historia, socialhistoria och social teori, nationalism och nationsformering, klass och klassformering, utbildningsekonomi, demokratisering och folkbildning. Berg är också medlem i redaktionsrådet för den akademiska tidskriften Historisk Tidskrift.

Henrik Edgren, FD i historia och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, modern historia, nationalism och nationsformering, presshistoria, läromedelshistoria. Henrik Edgren är även prefekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Esbjörn Larsson, docent i historia och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, socialhistoria, militärhistoria, barn- och ungdomshistoria, utbildningens ekonomiska historia, genushistoria, folkskolans historia, läroverkshistoria, elevkulturer, pennalism, växelundervisning, skolungdomens vapenövningar. Larsson är även styrelseledamot i Personhistoriska samfundet samt ansvarig för det utbildningshistoriska seminariet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Jörgen Mattlar, FD och universitetslektor i didaktik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, läroplanshistoria, läromedelsanalys. Jörgen Mattlar är även studierektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Thomas Nygren, Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och universitetslektor i didaktik.
Forskningsområden: historiedidaktik, digitala medier i historieundervisning, historiografi, utbildning för kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Nygren samarbetar med the Center for Spatial and Textual Analysis, CESTA, Stanford University och the Stanford History and Education Group, SHEG samt Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet. Han är även ledare för forskningsnoden Historiska och kritiska perspektiv på global medborgarfostran som engagerar flera av forskningsgruppens medlemmar.

Johan Prytz, FD i matematik och universitetslektor i didaktik med inriktning matematik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, matematikundervisningens historia, läroplanshistoria. Prytz är medlem i den stående organisationskommittén för den internationella konferensen om matematikundervisningens historia.

Johanna Ringarp, FD i historia och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av skolsektorn, lärarprofessionen, lärarutbildningsreformer, new public managment, internationella kunskapsmätningar och tysk efterkrigshistoria. Ringarp är också föreståndare för Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

David Sjögren, FD i historia och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, socialhistoria, kulturhistoria, nationella minoriteter, lärare.

Olof Winberg, FD i historia och adjunkt i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, tidigmodern historia, statsbyggnadsprocesser, privatundervisning, peregrination. Ola Winberg är även studierektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Senior advisors

Donald Broady,  professor emer. vid Sociologiska institutionen.

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi.

Samuel Edquist, docent i historia och universitetslektor i ABM-ämnen.

Johannes Westberg, professor i pedagogik, Örebro universitet.

Övriga medlemmar

Sara Backman Prytz, FD i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, barn- och ungdomshistoria, genushistoria, läroverkshistoria, elevkulturer.

Peter Bernhardsson, FD i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, språkundervisningens historia, läroverkshistoria, privatundervisning, lärares professionalisering.

Madeleine Michaëlsson, FD i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, filantropi, folkskolans historia, skolfinansiering.

Andreas Åkerlund, Docent och forskare i historia.
Forskningsområden: den högre utbildningens historia, universitets- och vetenskapshistoria, internationalisering och internationellt utbyte, offentlig diplomati, språkundervisning i utlandet, nazism och svensk-tyska kontakter.

Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: genushistoria, utbildningshistoria, kunskapshistoria, hushållningsutbildning, lanthushåll, lanthushållning, modernisering, rationalisering.

Germund Larsson, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, barn- och ungdomshistoria, läroverkshistoria, elevkulturer, disciplin.

Christin Mays, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, internationalisering av högre utbildning, akademiskt utbyte, organisationshistoria, relationer mellan Sverige och USA.

Kontakt

Skicka e-post till gruppen