Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Publikationer

SHED:s medlemmar publicerar sina resultat både på svenska och engelska. Bland publikationerna återfinns monografier, antologier och tidskriftsartiklar. Många av forskargruppens medlemmar har bidragit till översiktsverket Utbildningshistoria – en introduktion, som publicerades i en andra upplaga på Studentlitteratur 2015.