Forskarutbildning inom utbildningssociologi

Utbildningssociologi utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen vid institutionen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Uppsala universitet inrättade 2006 som första lärosäte i Sverige Utbildningssociologi som forskarutbildningsämne.

Allmän studieplan för forskarutbildning i Utbildningssociologi, fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Kurser inom forskarutbildningen i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Allmän information till den som funderar på att bli doktorand vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Bl.a. om rutiner för antagning, samt länkar till relevanta dokument.

Forskarutbildningen i utbildningssociologi bedrivs i anslutning till forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC)som finns spridd på ett flertal institutioner vid Uppsala och Stockholms universitet. Postadressen är Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Box 624, SE-751 26 Uppsala.

Högre seminariet i utbildningssociologi samlas normalt vissa onsdagar kl 13.15-15.00. Utannonseras i SECs allmänna kalendarium med angivande av "Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi".

För mer upplysningar, kontakta
Studierektor för forskarutbildningen
Emil Bertilsson

Senaste avhandlingar i utbildningssociologi

 • Sal X, Biskopsgatan 3, 753 10, Uppsala 2018-06-08 kl 13:00

  Larsson, Germund

  Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2018-05-25 kl 13:15

  Dalberg, Tobias

  Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

  Open access
 • Eva Nezeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2017-06-02 kl 13:15

  Sharif, Hassan

  ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Open access
 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2016-10-07 kl 14:15

  Bernhardsson, Peter

  I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Open access
 • Betty Pettersson (14:031), Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2016-03-18 kl 10:15

  Michaëlsson, Madeleine

  Privata bidrag till folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2015-12-11 kl 13:15

  Forsberg, Håkan

  Kampen om eleverna: Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011

  Open access
 • Eva Netzeliussalen, Campus Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2015-02-06 kl 10:15

  Melldahl, Andreas

  Utbildningens värde: Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2014-10-24 kl 10:15

  Backman Prytz, Sara

  Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé, Uppsala 2014-05-23 kl 13:15

  Bertilsson, Emil

  Skollärare: Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009

  Open access
 • Sal X, Universitetshuset, Uppsala 2009-05-15 kl 10:15

  Lidegran, Ida

  Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas

  Open access