Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

7 november, 13.15–17.45

Studier av den högre utbildningens internationalisering

Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering och forskningsnoden LIME anordnar en sektion om studier av den högre utbildningens internationalisering vid Global Super Tuesday: Celebrating Internationalisation of Swedish Higher Education.


Program:

13.15–14.00
Mikael Börjesson, André Bryntesson & Ashley Haru: The space of Erasmus exchange experiences and motives among Swedish Erasmus students

Leandro Aramburu: The European dimension in Erasmus exchange

14.15–15.00
Elspeth Jones: Current trends in internationalisation of higher education

15.30–16.15
Andreas Åkerlund: Academic internationalisation as foreign policy, development aid and selling Sweden – SI scholarships 1945-2010

Linda Wedlin: Ideas of a global market for universities

16.30–17.15
Anne-Catherine Wagner: International strategies in France

Mette Dahlberg Hansen: "Go West"  Unravelling the experiences of Eastern European students pursuing a master's degree in Denmark

17.15–17.45
Eva Åkesson, Henrik Edgren & Mikael Börjesson: Inauguration of the Centre for the Study of Internationalisation of Higher Education

Detaljerat program.

Lokal: Hörsal Bertil Hammer (24:K104), Blåsenhus.
Anmälan: vid denna länk senast 1 november.


Anordnas av Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering i samarbetet med forskningsnoden LIME  Language, Internationalisation, Migration, and Education.

9 november, 09.15–16.30

Workshop on Higher Education and Research Administration

Modern organizations have to an increasing extent developed administrative routines. This is true for their internal processes but also more and more so in response to external demands. In order to manage their organizations leaders adopt various internal systems for reporting and other feedback. At the same time also the external demands on reporting has increased as well as the felt need to handle market pressures and the scrutiny from the media and other surveyors. The mentioned circumstances have had the effect that the administrative overhead of modern organizations has grown through the creation of various units for internal control and the handling of external relations. Universities, which have become very significant organizations in modern society, are part of this development. As a result, their staffs contain today a considerable number of Higher Education Professionals (HEPROs). Against this backdrop, the workshop is intended to elaborate on the development of administration in organizations in general and in universities in particular.


Program

09.15–10.00
Linda Wedlin: Introducing the HERA Project

10.00–10.30
Kaffe

10.30–11.15
Barbara Kehm: HEPROs in Modern Universities

11.15–12.00
Lars Engwall: The Organization of Persuasion, Promotion and Protection

12.00–13.00
Lunch

13.00–13.45
Anders Forssell: The Society of Administration

13.45–14.30
Josef Pallas: Media and Modern Organizations

14.30–15.00
Kaffe

15.00–15.45
Francisco Ramirez: The Rationalized University

15.45–16.30
Slutdiskussion

Detaljerat program.

Lokal: Hörsal 2, Ekonomikum.
Anmälan:  via e-post till Johan Boberg senast 31 oktober.


Anordnas av HERO i samarbete med SUIT – Swedish Universities in Transition.

4–5 december

Doktorandinternat

Mer information kommer senare.

Lokal: Lilla Torget, Sigtuna Stads Hotell


Anordnas av HERO.

Februari 2018

Professor Guy Neave (University of Twente) föreläser

Mer information kommer senare.


Anordnas av HERO i samarbete med Filosofiska institutionen och Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

HERO finansieras av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Om du vill få kontinuerlig information om nätverkets aktiviteter, kontakta Johan Boberg.