Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Institutionsstyrelsens sammansättning

Ordförande

Prefekt (Henrik Edgren)

Vice ordförande

Biträdande prefekt (Helen Melander)

Ledamöter

Lärare
Kristina M Andersson, ordinarie
Åsa af Geijerstam, ordinarie
Ola Winberg, ordinarie
Karin Hjälmeskog, ordinarie
Ylva Bergström, suppleant
Emil Bertilsson, suppleant
Eva Lundqvist, suppleant
Måns Hansson, suppleant

TA-personal
Jennifer Aulin, ordinarie
Johanna Nordling, suppleant

Doktorand
Emma Laurin, ordinarie
Sofia Lindgren, suppleant

Student
Hanna Otthén, ordinarie
Sofie Jansson, suppleant

Ständigt adjungerade

Facklig representant
Ellen Matlok-Ziemann

Skyddsombud
Katarina Gahne
Esbjörn Larsson

Institutionens ekonom
Erkan Özen

Se styrelseprotokoll