Institutionens Verksamhetsplan 2018

I denna verksamhetsplan redovisas de prioriterade målsättningarna för år 2018. Planen är upplagd efter sju huvudområden: Grund- och uppdragsutbildning, Forskning och forskarutbildning, Stödverksamhet, Kompetensförsörjning och rekrytering, Samverkan med studentorganisationerna, Arbetsmiljö och jämställdhet och slutligen Extern samverkan.

Läs verksamhetsplanen