Flextidsredovisning

Timmar och minuter ska alltid fyllas i. Plus 25 minuter skrivs som 00:25. Minustid skrivs med minustecken före timantalet.