Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Flextidsredovisning

Timmar och minuter ska alltid fyllas i. Plus 25 minuter skrivs som 00:25. Minustid skrivs med minustecken före timantalet.