Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Finlandsfärjan sjösatt!

2017-05-18

Segerstedthuset stå nu klart och är överlämnat från byggherren till Akademiska hus och intendenturförvaltning.
Se Erik Åstrands film från byggstart till mål.

Institutionsnytt