Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

EDU Studenttorg

2017-06-07

EDU satsar på studentservice

Den 14 augusti öppnar EDU Studenttorg. Torget kommer vara öppet under/i anslutning till terminsstart. En receptionsdisk är under uppbyggnad och bakom denna kommer våra amanuenser finnas tillgängliga för att hjälpa EDU-studenter.

Torget kommer vara bemannat 14 augusti - 8 september 08.30 - 15.30. Till torget kommer också en chattfunktion knytas.

     www.edu.uu.se/studenttorg

Institutionsnytt