Henrik Edgren utsedd till prefekt för ny mandatperiod

2017-06-10

Vid institutionsstyrelsens möte den 12 april beslutade en enhällig styrelse att stå bakom valberedningens förslag att rekommendera dekanus att utse Henrik Edgren till prefekt mandatperiod 2018-01-01 - 2020-12-31. Henriks nuvarande förordnande löper fram till årsskiftet. Därefter kommer Henrik ges ytterligare förordande som löper fram till 2020-12-31.

Institutionsnytt