EDU-administrationen på planeringskonferens

2018-11-23

EDU:s administration är på planeringskonferens på Rosersbergs slott den 22-23 november. Vi nås fortfarande via mail och arbetstelefon.

Institutionsnytt