EDU i Almedalen

Under Almedalsveckan medverkade EDU:s utbildningssociologer i två intressanta seminarier:

Tisdagen den 4 juli

Från Tranås till Trieste – så får vi fler att studera och praktisera i Europa med Erasmus+

Kan studentutbyten inom Europa öka känslan av europeisk gemenskap, i en tid då värdet av EU ifrågasätts? Hur får vi fler svenska studenter att delta, och vad har utbyten för potential som motvikt till ett sviktande förtroende för EU? År 2016 förblev drygt 8,5 miljoner kronor av EU-kommissionens medel till utbytesprogrammet Erasmus+ outnyttjade. Under perioden 2017-2020 ökar dessutom finansieringen från EU med 10-15 procent per år. Studentutbyten främjar internationell rörlighet och öppenhet för andra kulturer. Europa är Sveriges hemmamarknad och länderna där borde vara självklara studiedestinationer. Varför gör inte fler studenter utbyten inom Europa via Erasmus+?

  • Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet,
  • Mikael Börjesson, docent och forskare vid EDU, Uppsala universitet, med fokus på den högre utbildningens internationalisering,
  • Johan Wullt, kommunikationschef vid EU-kommissionens representation i Sverige,
  • Magnus Billing, VD för Alecta och tidigare Erasmusstudent,
  • Robert Brummer, vice rektor med ansvar för internationalisering, Örebro universitet,
  • Anne-Marie Deresiewicz, student med erfarenheter av Erasmusstudier i Polen

Moderator: Alexandra Pascalidou


Torsdagen den 6 juli

Vilka förväntningar finns på svensk arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker?

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D

  • Jessica Leander, beställare av arbetsförmedlingstjänster, Arbetsförmedlingen
  • Ida Lidegran, forskare i utbildningssociologi vid EDU,  Uppsala universitet
  • Ethel Blom Marx, studievägledare "Korta vägen", Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet
  • Olof Pettersson, projektledare "Korta vägen", Akademicum

Moderator: Maria Ripenberg