Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Inbjudan workshop, två tillfällen, 23 och 24 augusti

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Enheten för universitetspedagogik
  • Kontaktperson: Ulrika Svalfors
  • Internt

Enheten för universitetspedagogik bjuder in till workshops

Workshops onsdagen den 23 augusti

Kl. 10 – 12 Grupparbeten
I denna workshop jobbar vi med olika former för grupparbeten. Tillsammans med en pedagogisk utvecklare och kollegor får du fundera över hur du kan utveckla grupparbeten som undervisningsform i de kurser som du är inblandad i så de hjälper studenterna att uppnå målen.
Eventuellt material att ta med till denna workshop meddelas i augusti.

Kl. 13 – 14 Seminarieformen
I denna workshop jobbar vi med egna seminarier. Det finns många olika upplägg på seminarier och valet beror på vad vi vill uppnå med respektive seminarium. Vilka kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor ska studenterna specifikt träna på i samband med seminariet? Och vad gör vi när de inte har förberett sig som vi tänkt? Tillsammans med kollegor och en pedagogisk utvecklare får du resonera kring olika teknikers för- och nackdelar, samt vilket stöd vi kan och bör ge för lärande i olika konkreta situationer.
Till passet tar du med dig ett konkret exempel på seminarium eller seminariemoment som du skulle vilja utveckla, samt kursmålen.

Workshops torsdagen den 24 augusti

Kl. 10 – 12 Föreläsningsformen
Workshopen ägnas åt arbete med egna föreläsningar. Frågan är på vilket sätt du kan utveckla/förändra din/dina nuvarande förläsningar så du kommer närmare dina lärandemål. Du kommer att arbeta med denna fråga tillsammans med dina kollegor i smågrupper, med lite tips om hur man kan gå till väga.
Till passet ska en egen föreläsning, eller en skiss på en föreläsning, tas med.

Kl. 13 – 15 Feedback
Workshopen ägnas åt arbete med egna kurser. Frågan är hur du kan utveckla  feedbacken på den egna kursen/de egna kurserna vad gäller form och innehåll så att den blir pedagogiskt effektiv och bidrar till ett konstruktivt lärande för studenter inom ramen för ett arbetseffektivt förhållningssätt. Du kommer med stöd av en pedagogisk utvecklare att arbeta kring denna fråga. Tillsammans med kollegor får du också arbeta med frågan om vad du kan göra för att motivera studenter att utnyttja den feedback de får.
Eventuellt material att ta med till denna workshop meddelas i augusti.

Interna kalendariet

Lägg till evenemang