Vid en krissituation

Larmnummer och Checklista

Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00)112
Vid allvarlig händelse ring universitetets larmnummer 018- 471 2500

Checklista vid kris

Institutionens krisgrupp

Prefekt Henrik Edgren - 018-471 2455, 070-167 9578
Biträdande prefekt Ylva Bergström - 018 471 2418, 070-167 9864
Administrativ chef Marie Ols - 018-471 2459, 070-425 0325
Skyddsombud