Möten och mötesformer

Fasta mötesformer för personal vid EDU
Läs mer om mötesformer i EDUs informations- och kommunikationspolicy
 

All personal

Personalmöten EDU 
Se interna kalendariet för inplanerade datum
Se material från tidigare personalkonferenser

EDUs arbetsmiljömöte
 

LÄRARKOLLEGIER

Förskollärarkollegiet
Se interna kalendariet för inplanerade datum
Grundlärarkollegiet
Se interna kalendariet för inplanerade datum
 

A-personal

Utbildningsadministration/studievägledning/amanuenser  (UA-gruppen)
Avstämningsmöten tisdagar 09.30 -10.30 varannan vecka med start den 5/9(14:114)

Dagliga terminsstartsavstämningar
11.00-11.15 med start måndag den 21/8  till och med fredag den 1/9 (inget möte den 22/8, då det är kickoff).

Ekonomi/personal (EPA-gruppen)
Avstämningsmöten måndagar 13.00 – 14.00 varannan vecka med start den 4/9

Kommunikation/information (KOMIN-gruppen)
Avstämningsmöten onsdagar 09.00 – 10.00 varannan vecka med start den 6/9

A-möten för hela gruppen:
22/8, A-möte 13.30-14.30,  Kickoff (lokal meddelas senare)
29/9, A-möte, 09.00-13.00 inklusive lunch,  VP-planering (tupprummet)
7/12, A-möte, 10.00 -11.30,  uppföljning VP-planering(12:128)

Projekt- och arbetsgruppsmöten
Dessa möten planeras in löpande under terminen.