Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Möten och mötesformer

Fasta mötesformer för personal vid EDU
 

All personal

Personalmöten EDU 
Se interna kalendariet för inplanerade datum.
Se material från tidigare personalkonferenser
 

A-personal

Utbildningsadministration/studievägledning/amanuenser  (UA-gruppen)
Avstämningsmöten tisdagar 09.30 -10.30 varannan vecka med start den 5/9(14:114)

Dagliga terminsstartsavstämningar
11.00-11.15 med start måndag den 21/8  till och med fredag den 1/9 (inget möte den 22/8, då det är kickoff).

Ekonomi/personal (EPA-gruppen)
Avstämningsmöten måndagar 13.00 – 14.00 varannan vecka med start den 4/9

Kommunikation/information (KOMIN-gruppen)
Avstämningsmöten onsdagar 09.00 – 10.00 varannan vecka med start den 6/9

A-möten för hela gruppen:
22/8, A-möte 13.30-14.30,  Kickoff (lokal meddelas senare)
29/9, A-möte, 09.00-13.00 inklusive lunch,  VP-planering (tupprummet)
7/12, A-möte, 10.00 -11.30,  uppföljning VP-planering(12:128)

Projekt- och arbetsgruppsmöten
Dessa möten planeras in löpande under terminen.