Spärrblankett

Tjänstledighet och semester ska sökas och beviljas i Primula av prefekten innan spärrblanketten skickas in.

Observera också att det på denna sida går att lägga till en schemaspärr allra senast tio dagar i förväg. Om du önskar spärra ett datum som ligger närmare än tio dagar framåt i tiden, kontakta studierektor direkt.