Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Marie Karlsson
Kajsa Bråting

Studierektorer för grundnivå

Jenny Langwagen (kurser inom Grundlärarprogrammet)

Jörgen Mattlar (kurser inom Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Masterprogram, alla inriktningar)Ola Winberg (kurser inom:  Ämneslärarprogrammet, Kompletterande lärarutbildning, Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet)
 

Studierektor uppdragsutbildning

Carina Bolin

Administration

Administrativ chef

Marie Ols (övergripande ansvar för administrationen, sekreterare i institutions- och intendenturstyrelsen, ansvarig för lokalfrågor)

Studievägledare

Moses Högback (kurser och program på grundnivå)
Lena Larson Johannesson (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet)

Administratörer 

Jennifer Aulin (ämneslärarprogrammet, KPU campus, Ped och PIVA-kurser)
Therese Bolin (speciallärarprogrammet, specialpedagogik: master, förskollärarprogrammet, VFU: KPU distans, resebidrag)
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, kurser inom BUV)
Katarina Ellingson  (webbstöd, webbutveckling) 
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
 

Cecilia Howe (kurser inom förskollärar- och grundlärarprogrammet på Campus Gotland)

 
Åsa Hammarborg Söder (forskarutbildning)
Moses Högback (studievägledare, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd)
Agneta Isaksson (förskollärarprogrammet, VFU: förskollärarprogammet och KPU campus)
Lena Larson Johannesson (kurser inom masterprogrammet, webbstöd)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Johanna Nordling (grundlärarprogrammet, Ped och PIVA-kurser, BUV-kurser)
Marcus Söderlind (tjänstefördelning, lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)
Johanna Vestermark (uppdragsutbildning, lärarfortbildning)
Karin Wiil (KPU distans, grundlärarprogrammet, VFU: grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, KPU distans)
Erik Åstrand (lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering, kurser inom utbildningssociologi på grundnivå)

Ekonomi

Erkan Özen (övergripande ekonomiansvar, budget och bokslut, RUT)

Zsuzsanna Kristófi (projektekonomi, budget och bokslut, FBA, SWEDESD, Intendenturen)
 
Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)

Personaladministration

Micael Jansson (personalfrågor, tjänstefördelning)

Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
 

Webb och informationsfrågor

Katarina Ellingson
Lena Larson Johannesson