Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Marie Karlsson - Pedagogik
Kajsa Bråting - Didaktik
Emil Bertilsson - Utbildningssociologi

Studierektorer för grundnivå

Jenny Langwagen (kurser inom Grundlärarprogrammet)
Jörgen Mattlar (kurser inom Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Masterprogram, alla inriktningar)
Ola Winberg (kurser inom:  Ämneslärarprogrammet, Kompletterande lärarutbildning, Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet)

Studierektor uppdragsutbildning

Carina Bolin

Administration

Administrativ chef

Micael Jansson

Studievägledare

Johanna Nordling (kurser och program på grundnivå)
Lena Larson Johannesson (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet)

Administratörer 

Jennifer Aulin (ämneslärarprogrammet, KPU campus och distans)
Therese Bolin (speciallärarprogrammet, specialpedagogik: master, förskollärarprogrammet, VFU: KPU distans, resebidrag)
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, kurser inom BUV)
Katarina Ellingson  (webbstöd, webbutveckling)
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
Cecilia Howe (kurser inom förskollärarprogrammet på Campus Gotland)


 
Magdalena Nygaard (forskarutbildning)
Agneta Isaksson (förskollärarprogrammet, VFU: förskollärarprogammet och KPU campus, EDU Uppdrag)
Lena Larson Johannesson (kurser inom masterprogrammet, webbstöd)
Elin Löfgren (grundlärarprogrammet, VFU: grundlärarprogrammet T 5-8, förskollärarprogrammet)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Johanna Nordling (grundlärarprogrammet T 1-4)
Maria Pettersson (förskollärarprogrammet, VFU: KPU Campus, ämneslärarprogrammet)
Marie du Rietz (kurser inom grundlärarprogrammet på Campus Gotland)
Nicolette Salmon Hillbertz (Ped- och PIVA-kurser, kurser inom utbildningssociologi på grundnivå, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd)


 
Marcus Söderlind (tjänstefördelning, lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)
Johanna Vestermark (Edu Uppdrag, lärarfortbildning)
Erik Åstrand (lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)

Ekonomi

Erkan Özen (övergripande ekonomiansvar, budget och bokslut, RUT)


 
Zsuzsanna Kristófi (projektekonomi, budget och bokslut, FBA, SWEDESD, Intendenturen)


 

Dania Karlsson
 

Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)

Personaladministration

Micael Jansson (personalfrågor, tjänstefördelning)

Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
 

Webb och informationsfrågor

Katarina Ellingson
Lena Larson Johannesson