Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminariet i Utbildningssociologi

  • Datum: 2017-06-02
  • Plats: Blåsenhus Lokal annonseras senare
  • Föreläsare: Hassan Sharif
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Hassan Sharif disputerar