Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminariet i Utbildningssociologi

  • Datum: 2017-06-14 kl 13:15 15:00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Josefine Krigh
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Josefine Krigh lägger fram sitt 50% -manus. Manuset kan erhållas från författaren Josefine.Krigh@edu.uu.se