Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

EDUs forskardagen

  • Datum: 12 juni, kl. 09.15–15.30
  • Plats: Blåsenhus Hörsal Eva Netzelius
  • Föreläsare: Jonas Almqvist, Astrid Collsiöö, Åsa af Geijerstam, Jesper Haglund, Nina Klang, Esbjörn Larsson, Ida, Lidegran, Gunilla Lindqvist, Thomas Nygren, Joahn Prytz, Wieland Wermke.
  • Kontaktperson: Ellen Matlok-Ziemann
  • Seminarium

EDU:s forskare presenterar sina forskningsprojekt

Program

09:15 Välkommen

09:30-09:55      Esbjörn Larsson: Utbildningens revolutioner och exemplet ”Enhetsskoletanken som försvann”

10:05-10:30      Thomas Nygren, Åsa af Geijerstam, Jesper Haglund och Johan Prytz: "Kritiskt tänkande i skolämnen: Ämnesspecifika eller generella kompetenser"

10:40-11:10      Fika

11:15 11:40       Nina Klang och Gunilla Lindqvist: "En särskild skola? Undervisning och lärande i särskolan"

11:50-12:25      Ida Lidegran och Astrid Collsiöö: "Etableringsutbildning och nyanlända"

12:35-13:55      Lunch

14:00-14:35      Wieland Wermke: "Lärarautonomi i ett komparativt och mixed methods perspektiv"

14:45-15:25      Jonas Almqvist: "Didaktisk utvecklingsdialog – om praktiknära forskning och professionell utveckling"