Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Datum: 14 juni, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Germund Larsson
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Germund Larsson lägger fram sitt 90%-manus med den preliminära titeln ”Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningspraktiken i de svenska läroverken mellan år 1905–1965”.

Kommentator är Daniel Lövheim, fil. dr. i Idé- och lärdomshistoria och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Manuset kan erhållas från Germund Larsson <germund.larsson@edu.uu.se