Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: 27 april, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Matts Dahlkwist
  • Seminarium

Matts Dahlkwist ventilerar en text från sitt pågående avhandlingsprojekt om enhetsskolereformen ur ett landsbygdsperspektiv.

Underlag erhålls via mejl till Matts Dahlkwist.