Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: 18 maj, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Johannes Westberg
  • Seminarium

Johannes Westberg från Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet ventilerar artikelutkastet ”How did teachers make a living for themselves? Teachers’ livelihood strategies in nineteenth century Sweden”.

Underlag erhålls via mejl till Johannes Westberg.