Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: 2017-06-08 kl 13:15 15:00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Esbjörn Larsson
  • Seminarium

Karoliina Puranen från University of Jyväskylä ventilerar en text från sitt pågående avhandlingsprojekt om skoldisciplin vid finska läroverk under början av 1900-talet.

Underlag erhålls via mejl till Esbjörn Larsson.