Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Utbildningshistoriska seminariet

Karoliina Puranen från University of Jyväskylä ventilerar en text från sitt pågående avhandlingsprojekt om skoldisciplin vid finska läroverk under början av 1900-talet.

Underlag erhålls via mejl till Esbjörn Larsson.