Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: 13 juni, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Kristina Walldén Hillström
  • Kontaktperson: Helen Melander
  • Seminarium

Avhandlingsseminarium (75%) Kristina Walldén Hillström: "I samspel med surfplattor - förskolebarns deltagande i digitala literacyaktiviteter"
Opponent Pål Aarsaand, professor, Norwegian University of Science and Technology Trondheim
Manuset kan erhållas från författaren kristina.wallden-hillstrom@edu.uu.se