Högre seminarium i didaktik

Välkomna till Anna Günther-Hanssens 10 %-seminarium då hennes avhandlingsplan ”Naturvetenskapliga innehåll och andra agenter som medskapare av kön/genus i förskolan” diskuteras.Diskutand är Karin Lindelöf, Centrum för genusvetenskap, UU.
Textunderlag kan erhållas av Anna (anna.gunther-hanssen@edu.uu.se) under vecka 16.