Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminarium i didaktik

50% seminarium Martin Mickelsson
Preliminär titel: Scaling Educational Projects in a ESD context
Opponent: Johan Öhman, Professor, Örebro Universitet
Handledare: David O. Kronlid, Anna Danielsson