Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminarium i didaktik

Lars Madej lägger fram sitt 10%-manus. Manuset kan erhållas från författaren lars.madej@edu.uu.se
Diskutant är Cecilia Kilhamn, Göteborgs universitet