Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Disputation Hassan Sharif

Hassan Sharif disputerar med avhandlingen Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt – Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning.  

Huvudhandledare: Mikael Börjesson, professor, Uppsala universitet.

Biträdande handledare: Katarina Gustafson, Docent, Uppsala universitet och Emil Bertilsson, lektor, Uppsala universitet.

Opponent: Professor Ove Sernhede, Göteborgs universitet.

Betygsnämndsledamöter: Ylva Bergström, docent, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet; Susanne Urban, Docent, institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet; Osman Aytar, Docent, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.