Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: 31 maj, kl. 10.15–12.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Petra Gäreskog
  • Kontaktperson: Claes Nilholm
  • Seminarium

Petra Gäreskogs planeringsseminarium (10 %-seminarium) kommer äga rum i "Tupprummet". Kommentator fil dr Lizbeth Engström. För läsunderlag till seminariet, kontakta Petra Gäreskog petra.gareskog@edu.uu.se. Seminariet arrangeras inom ramen för PS-gruppens verksamhet.