Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

TRUST seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 21:239
  • Föreläsare: Joint seminar med SMED. Davis O. Kronlid: "Mobility as the (Corpo)real Thing. On an Environmental Ethic for Animate Organisms and Species".
  • Kontaktperson: Hanna Hofverberg
  • Seminarium

David O. Kronlid starts with a presentation on his paper: "Mobility as the (Corpo)real Thing. On an Environmental Ethic for Animate Organisms and Species", which is followed by a discussion. Discussant: Professor Jan Boelhouwer. Chair: Leif Östman.

The seminar is a joint seminar with the research group SMED (http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/smed/)