Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminariet i Utbildningssociologi

  • Datum: 13 september, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Gustav Berry
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Ventilering av Gustav Berrys avhandlingsplan.

Ventilering av Gustav Berrys avhandlingsplan. Preliminär titel : Den kvinnliga lanthushållningens expertis: utbildningen av lanthushållslärarinnor i Sverige 1900-1970.

Kommentator: Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, SCORE, Stockholms universitet/Handelshögskolan i Stockholm.

Manuset kan någon vecka i förväg erhållas från författaren, gustav.berry@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.