Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Utbildningssociologiska seminariet

  • Datum: 2017-11-22 kl 13:15 15:00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Mikael Palme
  • Kontaktperson: Emil Bertilsson
  • Seminarium

Mikael Palme, Prel. titel. "Going global? Transnational capital in elite upper secondary schools in Stockholm."