Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Thomas Karlsohn, lektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Henrik Román
  • Seminarium

Thomas Karlsohn, lektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, talar om sin bok ”Universitetets idé: sexton nyckeltexter”.