Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340, Blåsenhus
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Esbjörn Larsson
  • Seminarium

Johan Samuelsson, Karlstads universitet, ventilerar sin text "Läroverkslärare i gränslandet mellan kateder och Dewey"