Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Högre seminarium i didaktik

Avhandlingsseminarium Kristina Palm Kaplan

Kristina Palm Kaplan lägger fram sitt 50 % avhandlingsmanus med titeln Algebra for all? The texbook’s role in a curricular reform

Opponent: Docent Jesper Boesen vid Jönköping University.