Programansvar


Kurser inom program på avancerad nivå

Program Administratör Studierektor
Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik
Lena Larson Johannesson Jörgen Mattlar

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi
Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)

Ellen Matlok Ziemann Jörgen Mattlar
Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik Therese Bolin Jörgen Mattlar
Speciallärarprogrammet Therese Bolin Jörgen Mattlar


Kurser inom program med start på grundnivå

Program Administratör Studierektor
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Johanna Nordling Ola Winberg
Förskollärarprogrammet Agneta Isaksson,
Therese Bolin
Jörgen Mattlar
Grundlärarprogrammet Johanna Nordling
Elin Löfgren
Jenny Langwagen
Program med inriktning mot personal-
och arbetslivsfrågor
Nicolette Salmon Hillbertz Ola Winberg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lena Larson Johannesson Ola Winberg
Socionomprogrammet Nicolette Salmon Hillbertz Ola Winberg
Ämneslärarprogrammet Jennifer Aulin Ola Winberg
Kompletterande lärarutbildning Jennifer Aulin Ola Winberg


Uppdragsutbildning, Lärarlyftskurser, Förskollärarlyftkurser

Administratör Studierektor
Johanna Vestermark Madgalena Cedering
Elisabet Hansson
Agneta Isaksson
Lisa Regnéll


VFU-administration

Administratör VFU-koordinatorer
Therese Bolin
Maria Pettersson
Lennart Eriksson, Karin Lemming Sandrup, Mats Bratteby