Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Marie Karlsson
Kajsa Bråting

Studierektorer för grundnivå

Jenny Langwagen (kurser inom: Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet, Kompletterande lärarutbildning)

Jörgen Mattlar (kurser inom Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Masterprogram, alla inriktningar)

Ola Winberg (kurser inom: Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet)Studierektor uppdragsutbildning

Carina Bolin