Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Marie Karlsson - Pedagogik
Kajsa Bråting - Didaktik
Emil Bertilsson - Utbildningssociologi
 

Studierektorer för grundnivå

Jenny Langwagen (kurser inom Grundlärarprogrammet)
Jörgen Mattlar (kurser inom Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Masterprogram, alla inriktningar)
Ola Winberg (kurser inom:  Ämneslärarprogrammet, Kompletterande lärarutbildning, Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet)

Studierektor uppdragsutbildning

Magdalena Cedering