När Du behöver personlig vägledning

Vanliga frågor och svar

Studievägledning

Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd

Nicolette Salmon Hillbertz
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Studievägledning för fristående kurser på grundnivå

Jennifer Aulin
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Studievägledning för Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap samt fristående kurser på avancerad nivå

Lena Larson Johannesson
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.


Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)

Ellen Matlok-Ziemann
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Skicka e-post till studievägledarna

Studerar du till lärare?

Då hittar du kontaktinformation till studievägledarna för lärarutbildningen här:
Studievägledning lärare 

Allmänna upplysningar och rådgivning om högskolestudier kan du få av universitetets centrala studievägledning.
Central studievägledning