Studievägledning

Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd

Nicolette Salmon Hillbertz och Stina Pousette
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse. E-postadress

Studievägledning för fristående kurser på grundnivå

Jennifer Aulin
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Studievägledning för Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap samt fristående kurser på avancerad nivå

Lena Larson Johannesson
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.


Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)

Ellen Matlok-Ziemann
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Skicka e-post till studievägledarna

Studerar du till lärare?

Då hittar du kontaktinformation till studievägledarna för lärarutbildningen här:
Studievägledning lärare 

Allmänna upplysningar och rådgivning om högskolestudier kan du få av universitetets centrala studievägledning.
Central studievägledning