Department of Education

Vill du medverka i ett forskningsprojekt?

2017-05-08

Projektet "Inkludering genom lärande i grupp - en studie med mixed metod design" vänder sig till lärare som undervisar i årskurs 5 under vårterminen 2018.

Läs mer om projektet och gör din intresseanmälan här