Department of Education

Inbjudan till föreläsningar med anledning av en anställning som professor i didaktik med inriktning mot svenska

2018-03-13

Fakulteten för utbildningsvetenskaper genomför provföreläsningar med anledning av en anställning som professor i didaktik med inriktning mot svenska, vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Föreläsningarna är offentliga, fakultetens anställda och studerande bjuds särskilt in.

Föreläsningarna äger rum måndagen den 26/3 och ämnet är ”Didaktik med inriktning mot svenska – forskningsfronter och trender” - En introduktion till didaktik och dess utvecklingsmöjligheter riktad till doktorander och studenter på masternivå.
Måndag 26/3 klockan 9.45 -10.15 föreläser Eva Hultin i Gunnar Johansson-salen, Blåsenhus
Måndag 26/3 klockan 11.15-11.45 föreläser Jenny Wiksten Folkeryd i Gunnar Johansson-salen, Blåsenhus

Föreläsningarna pågår i 30 minuter, 20 minuters föreläsning plus 10 minuter för frågor från publiken.
Välkomna!

Aktuellt