Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Välkommen att anmäla dig till kursen "Undervisa nyanlända elever"

2016-11-18

För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt. 

För mer information och anmälan