Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Två doktorandtjänster i didaktik utlysta

2017-10-15

EDU i Uppsala har utlyst två doktorandtjänster i didaktik med inriktning svenska som andraspråk / flerspråkighet i samarbete med Högskolan i Gävle. Tjänsterna har fått förlängd ansökningstid till 23/11 respektive 1/12.

Doktorand i didaktik med inriktning svenska som andraspråk/flerspråkighet inr årskurs 1-6. Ansökningstiden är nu utsträckt till 1/12. Den sökande antas till didaktik vid Uppsala universitet och kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats på Högskolan i Gävle. http://www.hig.se/4.5fc1b6fa12929ea9b0480009887.html?guid=68D723FD-7813-4424-A000-BDA7252DAAF0

Doktorand i didaktik med inriktning svenska som andraspråk årskurs 6-9 i samarbete med Hudiksvalls kommun. Deadline 23/11. Den sökande antas till didaktik vid Uppsala universitet och kommer att vara knuten till Hudiksvalls kommun samt ha sin huvudsakliga arbetsplats på Högskolan i Gävle. http://www.hig.se/4.5fc1b6fa12929ea9b0480009887.html?guid=400B2E4B-1338-4945-B5AA-D381607812A5

Aktuellt